Click the Aqua Correct Logo. Water conditioning and lime scale treatment. Water surface tension reduction. Hard water descaler
Physical Water Conditioning Technic
 
Nielsen Technical Trading
P.O.Box 10, DK-4621 Gadstrup, Denmark
Telephone: (+45) 46 19 09 90      Fax: (+45) 46 19 09 70
aqua-correct@aqua-correct.dk
Click the Aqua HP-Systems Logo. Hydro physical water purification. Kill all bacteria's, algae, spores and other organic organism
Home page Important info about water treatment Application index Technical documents NEW: AQUA Hydro Physical Systems Product specifications

Aqua Correct
Fysische en magnetische behandeling van vloeistoffen

Verminderd de bindingskrachten van water


De behandeling voorkomt kalkafzettingen en lost ze op (ketelsteen, calcium, carbonaat) en reduceert de oppervlaktespanning van water met 10% tot zelfs meer.

Het apparaat wordt gemaakt in roestvast staal van hoge kwaliteit dat bestand is tegen zure milieus (A 316Ti).


De behandeling met Aqua-Correct is uniek onder de bestaande fysieke behandelingsmethoden. Ze laat toe de verbindingskrachten van water te verminderen met een precies bepaalde hoeveelheid en dit zonder gebruik van chemische producten zoals uitvloeiers of bevochtigers.

Verschillende instituten hebben een reductie met 10% van de oppervlaktespanning van drinkwater bevestigd op 20 graden Celsius na deze behandeling met het apparaat Aqua-Correct.

Deze metingen zijn uitgevoerd met water afkomstig van verschillende plaatsen en van verschillende kwaliteit. De metingen geven aan dat de reductiefactor van de oppervlaktespanning met 10% een constante is.