Physical Water Conditioning Technic

 Nielsen Technical Trading
P.O.Box 10, DK-4621 Gadstrup, Denmark
Telephone: (+45) 46 19 09 90      Fax: (+45) 46 19 09 70
aqua-correct@aqua-correct.dk
   Nyt System, dræber bakterier og kim, klik på Logo:
HP-Systems logo

AQUA Hydro Physical Systems - Dræber alle bakterier, kim og organiske mikro-organismer i vand.

Aqua Correct® Vand- og Kalkbehandling til Bygninger og Industri

Emne oversigt

Icon

INDEX - OVERSIGT

Links til anvendelser og tekniske informationer:

Andre sprog

 English - German / Tysk

Systemets funktion: REDUKTION AF VANDETS OVERFLADESPÆNDING. ÆNDRING AF KALKENS BINDINGSSTRUKTUR.

Generelt om funktionen.

TEKNISKE DATA10 års dansk funktions garanti.

 Den synlige og helt sikre test af behandlingens virkning!

Vandforsyninger, behandling i større bygninger:

KALK- OG VANDBEHANDLING I BEBOELSER, BYGNINGER OG EJENDOMME

BRUGSVANDSANLÆGCentrale brugsvandsanlæg.

 TIL PRIVATEDriftsforhold for brugsvandsanlæg

KORROSIONSFORHINDRINGKorrosionsforhindring.

Kundeliste

Vandforsyninger, villaer & rækkehuse:

KALK- OG VANDBEHANDLING

 TIL PRIVATEPrivate enfamiliehuse.

 TIL PRIVATEPrivate enfamiliehuse side 2.

 TIL PRIVATEPrivate enfamiliehuse side 3.

Industri: INDUSTRIEL VANDBEHANDLING UDEN KEMI. MILJØFORBEDRINGER.

INDUSTRI Industrielle anvendelser.

TEKNISKE KRAVTyper & Tekniske data.

Søg-GotoKundeliste

Køleanlæg: Kemikaliefri vandbehandling.

Køleanlæg (Fordampningskondensatorer).

Kølekondensator, resultater fra MD Foods

Levnedsmiddelindustri

LEVNEDSMIDDEL-PROD.Levnedsmiddel-produktion

Emulsioner: SPECIELT: KEMIKALIE BESPARELSE.

SKÆRE-KØLEOLIERGenerelt og index emulsioner.

OLIEEMULSIONEROlieemulsioner

EMULSIONER-NATRONLUDEmulsioner - Natronludbad.

Vandrensning:

SPILDEVANDSTEKNIK

Søg-GotoSpildevandsteknik.

Forurenet grundvand, overrisling

Referencer Industri

Søg-GotoKundeliste

Kølekondensator, MD Foods

Vandbehandlingsteknik: (Generelt)

TEKNISK INFORMATION, TEST, FUNKTIONSKRAV OG VANDKVALITET.

web sider for VVS installatører, inspektører, varmemestre, husejere, bygherrer og arkitekter m.v.

 GENERELTTest og godkendelser.

 TIL PRIVATEDriftsforhold på brugsvandsanlæg

EGENSKABERReduktion af vandets overfladespænding.

TESTSVandets egenskaber.

TESTSDansk VVS artikel: Kalkbehandling virker - nogle gange.

VANDKVALITET/STOFFER/DTH TEST FOTONy test afslører tvivlsomme "magnetiske kalkspaltere". Læs om fup og fakta.

Vandbehandlingsteknik: (Avanceret)

web sider for ingeniører og andre, som søger en yderligere indsigt i fysisk kalk- og vandbehandling samt viden om funktionen med den ny teknologi.:

AQUA GÅR I LUFTENVideregående grundbegreber, teknisk fysik, anvendelser og projektering af fysisk vandbehandling.

OVERFLADESPÆNDINGTekniske krav til funktionen for en fysisk behandling af vand.

GARANTIVandkvalitet, stoffer og former for kalk i vandet.

 TIL PRIVATEDriftsforhold for brugsvandsanlæg

Tekniske data og garanti: FAQ (ofte silllede spørgsmål) findes i vor engelske: index

TEKNISKE KRAVTyper & Tekniske data.

TEKNISKE DATA10 års system garanti.

Kontakt, e-mail adresse:

aqua-correct@aqua-correct.dk

 Godkendelser: og. ISO 9001/9002 Certifikat

Materialekvalitet: Syrefast Rustfrit Stål ASTM A 316Ti (EU/USA) = 320 S17 (GB) = V4A 1.4574 (DIN) = 2350 (Sverige).

AQUA CORRECT Vandteknik - med sikre fordele: Internt frit flow - Ingen turbulens - Ingen aggressiv CO2

 Nielsen Technical Trading
P.O.Box 10, DK-4621 Gadstrup, Denmark
Telephone: (+45) 46 19 09 90      Fax: (+45) 46 19 09 70
aqua-correct@aqua-correct.dk

www.aqua-correct.com - Latest update 03-02 - Copy rights: NTT Watertechnic Consults Co., Roskilde, Denmark